Bine aţi venit în comuna Axente Sever!

 

Comuna Axente  Sever este situată în centrul României, în judeţul Sibiu, pe drumul naţional DN 14 ce face legătura directă dintre municipiile Sibiu – Mediaş, cei doi poli de dezvoltare economico-socială a judeţului, fiind la: 36 km de municipiul Sibiu, 11 km de municipiul Mediaş şi 1 km de oraşul Copşa Mică.

În cadrul judeţului Sibiu comuna este situată în partea de nord-vest fiind uşor accesibilă; locuitorii comunei beneficiază atât de facilităţile transportului rutier cât şi de cel feroviar, fiind în directă legătură cu Aeroportul Internaţional Sibiu. Comuna Axente Sever are în componenţă trei localităţi: Axente Sever – reşedinţa comunei, Agîrbiciu şi  Şoala. Liniile feroviare asigură accesul în Axente Sever şi Agîrbiciu prin cele două halte C.F.R.

În ultimele decenii, comuna Axente Sever a demonstrat că are capacitatea dezvoltării de servicii non-agricole, cu prioritate în domeniul turismului. Deschiderea “Muzeului” în cetate şi a primei pensiuni –  integrate armonios într-o biserică fortificată – sunt premiere în judeţul Sibiu şi în Transilvania.

În 1996, Consiliul Mondial pentru Călătorii şi Turism (WTTC) susţinea următoarele:

“Călătoria şi turismul constituie cea mai mare industrie din lume care, în măsuri virtuale şi economice, include: venitul brut, valoarea adăugată, capitalul investit, numărul de salariaţi şi contribuţia la taxe”.

Este momentul când întreaga comunitate va înţelege că dezvoltarea durabilă a unei comune se poate asigura şi prin dezvoltarea turismului; multe comunităţi din mediul rural – din România – au putut constata că investiţiile în  turism asigură dezvoltarea serviciilor, fiind în primul rând şi un fenomen social constând în mobilitatea unui număr mare de persoane, ce asigură efecte directe şi indirecte diverse.

Proiectul “Pe urmele lui Ioan Axente Sever” a fost iniţiat şi implementat pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural moştenit. «Pe urmele lui Ioan Axente Sever» propune o altă abordare în prezentarea patrimoniului zonal/ local, abordare efectuată prin prisma celui mai cunoscute personalităţi româneşti din podişul Târnavelor:  Ioan Axente, supranumit Sever. Născut la 15 aprilie 1821 în satul Frâua (azi Axente Sever), a fost profesor de limba latină şi română, remarcându-se în Revoluţia de la 1848 ca un veritabil conducător militar şi politic. Traseul tematic prin comună marchează în localitatea Agîrbiciu şi memoria scriitoriului, ziaristului, preotului academician Ion Agârbiceanu, familia sa fiind originară din acest sat, de unde moşteneşte şi numele.

Experienţa manifestărilor organizate, în ultimul deceniu, demonstrează capacitatea organizatorică şi de mobilizare a întregii comunităţi. Obiectivele turistice moştenite de comunitate – protejate ca monumente istorice – reprezintă o veritabilă infrastructură cultural-istorică, preferată atât de turismul cultural cât şi de comunităţile de oameni de afaceri europeni ce au în vedere platformele industriale ce s-au dezvoltat atât în Axente Sever cât şi în Agârbiciu; patrimoniul poate contribui la dezvoltarea durabilă a comunei, păstrarea şi promovarea identităţii culturale fiind un obiectiv strategic pentru toate administraţiile comunale din G.A.L. Podişul Mediaşului.

Obiectivul general al proiectului constă în:

“Dezvoltarea activităţilor turistice în comuna Axente Sever care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural”

Obiectivul specific este:

“Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism”

Administraţia publică locală – Comuna Axente Sever  – defineşte valoarea adăugată prin prisma unor obiective generale: crearea de noi locuri de muncă şi implicit reducerea şomajului, egalitatea de şanse pe piaţa muncii între diferitele grupuri sociale, reducerea depopulării şi a migraţiei populaţiei active, stabilizarea forţei de muncă, creşterea nivelului de trai, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, dezvoltarea spiritului şi culturii antreprenoriale, formarea, creşterea calificării sau reconversia forţei de muncă, dezvoltarea infrastructurii locale, încurajarea parteneriatului şi cooperării între diferite instituţii, organizaţii, societăţi comerciale, comunităţi şi grupuri sociale în toate planurile (public-privat, nivel zonal – nivel local, economic – non-profit, ofertă – cerere, producţie – cercetare – învăţământ, etc.), reducerea decalajelor economice între diferite comune şi zone, valorificarea unor resurse locale, încurajarea unor activităţi sau meserii tradiţionale, susţinerea şi dezvoltarea ulterioară a activităţilor productive şi mijloace proprii (consecinţă a know-how-ului transmis şi experienţei dobândite prin realizarea proiectului), protecţia mediului, etc.

Scopul este ca oamenii şi comunităţile să înveţe să lucreze împreună, să se autogestioneze şi să se dezvolte prin propriile eforturi, cultivând valorile tradiţionale ale comunităţilor locale (respectul reciproc, cinstea, demnitatea umană, etc). Se poate observa prioritatea laturii sociale asupra celei economice/individuale, un specific tradiţional european, opţiune care se impune având în vedere problemele sociale generate de sărăcie (migraţia, intoleranţa, tulburări sociale şi politice, conflicte, crime organizate, proastă guvernare, etc).  

Prin instalarea şi funcţionarea a 3 infokiosk-uri administraţia publică locală a făcut un prim pas în dotarea cu echipament modern de informare atât a comunităţii cât şi turiştilor. Traseul tematic în comună este marcat cu locuri de popas în filigorii, rastele de bicicletă şi panouri (de orientare şi promovare a obiectivelor turistice), drumeţia în comună fiind însoţită de panouri explicative (în 4 limbi). În cadrul proiectului s-au elaborat şi editat o paletă mare de materiale de promovare, toate urmând a se distribui gratuit, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Vă invităm să descoperiţi trecutul comunei Axente Sever dar şi ospitalitatea locuitorilor!

Fiecare pas în comună vă permite să descoperiţi trecutul satelor Axente Sever, Agîrbiciu şi Şoala dar şi istoriile locale privind transformările succesive; o parte din aceste mici istorii au fost prezentate pe panourile amplasate pe clădirile din domeniul public al localităţii sau ale partenerilor proiectului.

Cu fiecare pas în localităţi veţi descoperi modul cum această comună s-a dezvoltat; la fiecare pas puteţi să descoperiţi efortul tuturor generaţiilor de a învăţa să lucreze împreună, să se autogestioneze şi să se dezvolte prin propriile eforturi, cultivând valorile tradiţionale ale comunităţilor locale.

Veţi descoperi o comunitate cu un profund specific tradiţional european, ce a ştiut să gestioneze momentele dificile din istoria ei, momente generate de sărăcie, de migraţie, de intoleranţă, de tulburări sociale şi politice, de conflicte, sau de proastă guvernare.

primarDescoperă comuna Axente Sever în Ţara Vinului!

Descoperă aceste locuri unice,

binecuvântate de natură şi poposeşte în Axente Sever, Agîrbiciu sau Şoala

pentru a petrece un sejur rustic şi a cunoaşte modul de viaţă al locuitorilor şi patrimoniul cultural local moştenit!    

Bine aţi venit în comuna Axente Sever

Primarul comunei Axente Sever

Marius Grecu